radio AGORA 105,5

» Livestream
DE | SLO
Sendungen nachhören

Nova deželna ustava – novi zapleti I Neuer Tumult um die neue Kärntner Landesverfassung

Reforma Koroške deželne ustave še vedno buri duhove, tokrat predvsem duhove slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Odklonilna stališča do predlaganega odlomka, ki sicer omenja slovensko narodno skupnost, a kot uradni jezik v deželi zakoličuje nemščino, so podale vse politične organizacije. Te so tudi v torek, 14. februarja na zasedanju oblikovale skupno stališče, ki so ga naslovile na ustavno službo dežele Koroške. Torek pa je bil tudi dan, ko je pred sedežem deželne vlade potekala demonstracija v organizaciji  Kluba slovenkih študentk in študentov na Dunaju in koroške veje Akcije kritičnih šolark in šolarjev. Večino govorov z demonstracije, skupno stališče političnih organizacij, kakor tudi stališča kulturnih organizacij slovenske narodne skupnosti pa boste lahko slišali v prispevku Tomaža Verdeva.

Sendetermin I Čas oddajanja: 16.02.2017 von/od 10 bis/do 12 Uhr/ure auf radio AGORA 105,5 und als Livestream I na radiu AGORA 105,5 in v živo preko spleta

Die Reform der Kärntner Landesverfassung schlägt weiter Wellen, diesmal vor allem in der slowenischen Volksgruppe. Alle politischen Organisationen lehnen den vorgeschlagenen Wortlaut des Paragraphen, der zwar die slowenische Volksgruppe erwähnt, als Landessprache aber Deutsch fixiert, strikt ab. Am Dienstag, dem 14. Februar, einigten sich die Vertreter_innen der politischen Organisationen auf einen gemeinsamen Standpunkt, den sie der Öffentlichkeit und dem Landesverfassungsdienst vorstellten. Am gleichen Tag fand auch eine Demonstration vor dem Sitz der Kärntner Landesregierung statt, organisiert vom Klub der slowenischen Studentinnen und Studenten in Wien und der Aktion kritischer Schülerinnen und Schüler. Die Rednerinnen, Standpunkte der politischen und kulturellen Organisationen der slowenischen Volkgruppe hören Sie im Beitrag von Tomaž Verdev.

Veröffentlicht am Donnerstag, 16. Februar 2017 um 10:51