radio AGORA 105,5

» Livestream
DE | SLO
Sendungen nachhören

VII - Revija Slovenk in Slovencev na avstrijskem Štajerskem I Das Magazin der Sloweninnen und Slowenen in der Steiermark

Revija štajerskih Slovencev in Slovenk ima novo grafično podobo in naslov. Imenuje se VII. Sedem je predvsem številka, ki označuje člen avstrijske državne pogodbe, v katerem so zapisane pravice avtohtonih manjšin v Avstriji. Jasmina Godec je prebirala novo revijo in se o razvoju revije, novi podobi in njeni vsebini pogovarjala s predsednico Kulturnega društva Člen 7 za avstrijsko Štajersko – Pavlova hiša Susanne Weitlaner, kustosom Pavlove hiše Davidom Kranzelbinderjem in glavnim prevajalcem iz slovenščine v nemščino Sebastianom Walcherjem.


Sendetermin I Čas oddajanja: 11. 05. 2018 von/od 13 bis/do 14 Uhr/ure auf radio AGORA 105,5 und als Livestream I na radiu AGORA 105,5 in v živo preko spleta

Die Zeitschrift Steirische Slowenen und Sloveninnenhat einen neuen Titel und ein neues Gesicht.Die Zeitschriftheißt VII. Die Siebenistjene Ziffer, die den Artikel im österrichischen Staatsvertrag bezeichnet, der die Rechte der österreichischen Minderheiten festschreibt. Jasmina Godec hat das neue Magazin gelesen und spricht über die Entwicklung des Magazins, das neue Image und dessen Inhalte mit der Obfrau des Artikel-VII-Kulturvereins für Steiermark - Pavelhaus Susanne Weitlaner, dem Kurator des Pavelhauses David Kranzelbinder und dem Übersetzer Sebastian Walcher.

Za zamudnike I Zum Nachhören: https://cba.fro.at/374557