radio AGORA 105,5

» Livestream
DE | SLO
Sendungen nachhören

Programm 26.11.2018 - 02.12.2018

MontagPonedeljek
10:00 - 10:03 ORF Nachrichten.. 10:03 - 11:00 AGORA Obzorja 11:00 - 11:03 ORF Nachrichten.. 11:03 - 12:00 AGORA Obzorja 12:00 - 13:00 ORF - slovenski.. 13:00 - 13:03 ORF Nachrichten.. 13:03 - 14:00 AGORA Divan (Stmk) 14:00 - 14:03 ORF Nachrichten.. 14:03 - 15:00 AGORA Divan 15:00 - 18:00 ORF - slovenski.. 18:00 - 19:00 Plattform Willk.. 19:00 - 20:00 Von Frau zu Frau 20:00 - 20:06 Poročila BBC I .. 20:06 - 22:00 Music For The M.. 22:00 - 23:00 soundInfusion 23:00 - 24:00 Steppenwolf 00:00 - 06:00 AGORA Glasbeni .. 06:00 - 10:00 ORF - slovenski..
DienstagTorek
10:00 - 10:03 ORF Nachrichten.. 10:03 - 11:00 AGORA Obzorja 11:00 - 11:03 ORF Nachrichten.. 11:03 - 12:00 AGORA Obzorja 12:00 - 13:00 ORF - slovenski.. 13:00 - 13:03 ORF Nachrichten.. 13:03 - 14:00 AGORA Divan (Stmk) 14:00 - 14:03 ORF Nachrichten.. 14:03 - 15:00 AGORA Divan 15:00 - 18:00 ORF - slovenski.. 18:00 - 19:00 Schule ist cool.. 19:00 - 20:00 Die Soboth erle.. 20:00 - 20:06 Poročila BBC I .. 20:06 - 21:00 Voz Latina 21:00 - 23:00 Noche Latina - .. 23:00 - 24:00 Jazz World & Mo.. 00:00 - 06:00 AGORA Glasbeni .. 06:00 - 10:00 ORF - slovenski..
MittwochSreda
10:00 - 10:03 ORF Nachrichten.. 10:03 - 11:00 AGORA Obzorja 11:00 - 11:03 ORF Nachrichten.. 11:03 - 12:00 AGORA Obzorja 12:00 - 13:00 ORF - slovenski.. 13:00 - 13:03 ORF Nachrichten.. 13:03 - 14:00 AGORA Divan (Stmk) 14:00 - 14:03 ORF Nachrichten.. 14:03 - 15:00 AGORA Divan 15:00 - 18:00 ORF - slovenski.. 18:00 - 18:30 radio%attac 18:30 - 19:00 Graz Multikulti 19:00 - 20:00 Kaleidoskop 20:00 - 20:06 Poročila BBC I .. 20:06 - 21:00 Yesterday & Tod.. 21:00 - 22:30 Mixed Tapes Sel.. 22:30 - 24:00 Heartbeat 00:00 - 06:00 AGORA Glasbeni .. 06:00 - 10:00 ORF - slovenski..
DonnerstagČetrtek
10:00 - 10:03 ORF Nachrichten.. 10:03 - 11:00 AGORA Obzorja 11:00 - 11:03 ORF Nachrichten.. 11:03 - 12:00 AGORA Obzorja 12:00 - 13:00 ORF - slovenski.. 13:00 - 13:03 ORF Nachrichten.. 13:03 - 14:00 AGORA Divan (Stmk) 14:00 - 14:03 ORF Nachrichten.. 14:03 - 15:00 AGORA Divan 15:00 - 18:00 ORF - slovenski.. 18:00 - 19:00 Radio Stimme 19:00 - 20:00 Die Soboth erle.. 20:00 - 20:06 Poročila BBC I .. 20:06 - 21:06 spockJazz 21:06 - 23:00 The Jazz Club 23:00 - 24:00 Druga glasba 00:00 - 06:00 AGORA Glasbeni .. 06:00 - 10:00 ORF - slovenski..
FreitagPetek
10:00 - 10:03 ORF Nachrichten.. 10:03 - 11:00 AGORA Obzorja 11:00 - 11:03 ORF Nachrichten.. 11:03 - 12:00 AGORA Obzorja 12:00 - 13:00 ORF - slovenski.. 13:00 - 13:03 ORF Nachrichten.. 13:03 - 14:00 AGORA Divan (Stmk) 14:00 - 14:03 ORF Nachrichten.. 14:03 - 15:00 AGORA Divan 15:00 - 18:00 ORF - slovenski.. 18:00 - 19:00 Še vedno I noch.. 19:00 - 19:30 FALTER Radio 19:30 - 20:00 Kaleidoskop 20:00 - 20:06 Poročila BBC I .. 20:06 - 21:00 Variationen 21:00 - 22:00 Absolute Rock -.. 22:00 - 23:00 Samotni potnik 23:00 - 24:00 AGORA Spezial 00:00 - 06:00 AGORA Glasbeni .. 06:00 - 10:00 ORF - slovenski..
SamstagSobota
10:00 - 10:03 ORF Nachrichten.. 10:03 - 11:00 AGORA Obzorja 11:00 - 11:03 ORF Nachrichten.. 11:03 - 12:00 AGORA Obzorja 12:00 - 13:00 ORF - slovenski.. 13:00 - 13:03 ORF Nachrichten.. 13:03 - 14:00 AGORA Divan (Stmk) 14:00 - 14:03 ORF Nachrichten.. 14:03 - 15:00 AGORA Divan 15:00 - 18:00 ORF - slovenski.. 18:00 - 19:00 Im Ohrensessel .. 19:00 - 20:00 Ya Halla 20:00 - 20:06 Poročila BBC I .. 20:06 - 22:30 Yugo Rock 22:30 - 24:00 Madforce 00:00 - 06:00 AGORA Glasbeni .. 06:00 - 10:00 ORF - slovenski..
SonntagNedelja
10:00 - 10:03 ORF Nachrichten.. 10:03 - 11:00 AGORA Obzorja 11:00 - 11:03 ORF Nachrichten.. 11:03 - 12:00 AGORA Obzorja 12:00 - 13:00 ORF - slovenski.. 13:00 - 13:03 ORF Nachrichten.. 13:03 - 14:00 AGORA Divan (Stmk) 14:00 - 14:03 ORF Nachrichten.. 14:03 - 15:00 AGORA Divan 15:00 - 18:00 ORF - slovenski.. 18:00 - 19:00 SPRACHE, WURZEL.. 19:00 - 19:30 Zum Beispiel Li.. 19:30 - 20:00 Slam if you can 20:00 - 20:06 Poročila BBC I .. 20:06 - 22:00 For Those About.. 22:00 - 23:00 a.c.m.e,- radio.. 23:00 - 24:00 Samotni potnik 00:00 - 06:00 AGORA Glasbeni .. 06:00 - 10:00 ORF - slovenski..