radio AGORA 105,5

» Livestream
DE | SLO
Sendungen nachhören

Programm 07.05.2018 - 13.05.2018

MontagPonedeljek
10:00 - 10:03 ORF Nachrichten.. 10:03 - 11:00 AGORA Obzorja 11:00 - 11:03 ORF Nachrichten.. 11:03 - 12:00 AGORA Obzorja 12:00 - 13:00 ORF - slovenski.. 13:00 - 13:03 ORF Nachrichten.. 13:03 - 14:00 AGORA Divan (Stmk) 14:00 - 14:03 ORF Nachrichten.. 14:03 - 15:00 AGORA Divan 15:00 - 18:00 ORF - slovenski.. 18:00 - 19:00 Zu Gast in Down.. 19:00 - 20:00 im Frei_Raum 20:00 - 20:06 Poročila BBC I .. 20:06 - 22:00 elektrikradioag.. 22:00 - 24:00 Music Unlimited 00:00 - 06:00 AGORA Glasbeni .. 06:00 - 10:00 ORF - slovenski..
DienstagTorek
10:00 - 10:03 ORF Nachrichten.. 10:03 - 11:00 AGORA Obzorja 11:00 - 11:03 ORF Nachrichten.. 11:03 - 12:00 AGORA Obzorja 12:00 - 13:00 ORF - slovenski.. 13:00 - 13:03 ORF Nachrichten.. 13:03 - 14:00 AGORA Divan (Stmk) 14:00 - 14:03 ORF Nachrichten.. 14:03 - 15:00 AGORA Divan 15:00 - 18:00 ORF - slovenski.. 18:00 - 19:00 Šolska soba I D.. 19:00 - 20:00 Kaleidoskop 20:00 - 20:06 Poročila BBC I .. 20:06 - 21:00 Voz Latina 21:00 - 23:00 Noche Latina 23:00 - 24:00 Jazz World & Mo.. 00:00 - 06:00 AGORA Glasbeni .. 06:00 - 10:00 ORF - slovenski..
MittwochSreda
10:00 - 10:03 ORF Nachrichten.. 10:03 - 11:00 AGORA Obzorja 11:00 - 11:03 ORF Nachrichten.. 11:03 - 12:00 AGORA Obzorja 12:00 - 13:00 ORF - slovenski.. 13:00 - 13:03 ORF Nachrichten.. 13:03 - 14:00 AGORA Divan (Stmk) 14:00 - 14:03 ORF Nachrichten.. 14:03 - 15:00 AGORA Divan 15:00 - 18:00 ORF - slovenski.. 18:00 - 18:30 radio%attac 18:30 - 19:00 The Sound of Sc.. 19:00 - 20:00 Kaleidoskop 20:00 - 20:06 Poročila BBC I .. 20:06 - 21:00 Yesterday & Tod.. 21:00 - 22:30 Mixed Tapes Sel.. 22:30 - 24:00 Clash Connect 00:00 - 06:00 AGORA Glasbeni .. 06:00 - 10:00 ORF - slovenski..
DonnerstagČetrtek
10:00 - 10:03 ORF Nachrichten.. 10:03 - 11:00 AGORA Obzorja 11:00 - 11:03 ORF Nachrichten.. 11:03 - 12:00 AGORA Obzorja 12:00 - 13:00 ORF - slovenski.. 13:00 - 13:03 ORF Nachrichten.. 13:03 - 14:00 AGORA Divan (Stmk) 14:00 - 14:03 ORF Nachrichten.. 14:03 - 15:00 AGORA Divan 15:00 - 18:00 ORF - slovenski.. 18:00 - 19:00 Globale Dialoge.. 19:00 - 20:00 Kaleidoskop 20:00 - 20:06 Poročila BBC I .. 20:06 - 21:06 Glasperlenjazz 21:06 - 23:00 Take the Jazz T.. 23:00 - 24:00 Druga glasba 00:00 - 06:00 AGORA Glasbeni .. 06:00 - 10:00 ORF - slovenski..
FreitagPetek
10:00 - 10:03 ORF Nachrichten.. 10:03 - 11:00 AGORA Obzorja 11:00 - 11:03 ORF Nachrichten.. 11:03 - 12:00 AGORA Obzorja 12:00 - 13:00 ORF - slovenski.. 13:00 - 13:03 ORF Nachrichten.. 13:03 - 14:00 AGORA Divan (Stmk) 14:00 - 14:03 ORF Nachrichten.. 14:03 - 15:00 AGORA Divan 15:00 - 18:00 ORF - slovenski.. 18:00 - 19:00 Plattform Zivil.. 19:00 - 20:00 Kaleidoskop 20:00 - 20:06 Poročila BBC I .. 20:06 - 21:00 Sixties Rock Re.. 21:00 - 22:00 Absolute Rock -.. 22:00 - 23:00 Samotni potnik 23:00 - 24:00 AGORA Spezial 00:00 - 06:00 AGORA Glasbeni .. 06:00 - 10:00 ORF - slovenski..
SamstagSobota
10:00 - 10:03 ORF Nachrichten.. 10:03 - 11:00 AGORA Obzorja 11:00 - 11:03 ORF Nachrichten.. 11:03 - 12:00 AGORA Obzorja 12:00 - 13:00 ORF - slovenski.. 13:00 - 13:03 ORF Nachrichten.. 13:03 - 14:00 AGORA Divan (Stmk) 14:00 - 14:03 ORF Nachrichten.. 14:03 - 15:00 AGORA Divan 15:00 - 18:00 ORF - slovenski.. 18:00 - 19:00 BULERIAS 19:00 - 20:00 Voices of Afgha.. 20:00 - 20:06 Poročila BBC I .. 20:06 - 22:30 Yugo Rock 22:30 - 24:00 Madforce 00:00 - 06:00 AGORA Glasbeni .. 06:00 - 10:00 ORF - slovenski..
SonntagNedelja
10:00 - 10:03 ORF Nachrichten.. 10:03 - 11:00 AGORA Obzorja 11:00 - 11:03 ORF Nachrichten.. 11:03 - 12:00 AGORA Obzorja 12:00 - 13:00 ORF - slovenski.. 13:00 - 13:03 ORF Nachrichten.. 13:03 - 14:00 AGORA Divan (Stmk) 14:00 - 14:03 ORF Nachrichten.. 14:03 - 15:00 AGORA Divan 15:00 - 18:00 ORF - slovenski.. 18:00 - 19:00 AGORA Spezial 19:00 - 20:00 Azadi 20:00 - 20:06 Poročila BBC I .. 20:06 - 22:00 For Those About.. 22:00 - 23:00 The Watchmen 23:00 - 24:00 Samotni potnik 00:00 - 06:00 AGORA Glasbeni .. 06:00 - 10:00 ORF - slovenski..